ขอบสายปลายฟ้า

รีวิว การเดินทาง => ท่องเที่ยวเมืองไทย => อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 12, 2012, 10:49:48 PM

หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติ ที่105 ป่าหินงาม (Pa Hin Ngam)ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 12, 2012, 10:49:48 PM
การเดินทางสิ้นสุดลงแล้วกับ 7 ชีวิต  เจ้านาง ลูกหว้า หมูภูเขา ชายเต ป้อมแฮ้งค์ เจง เก้ และวินเซ้น


(http://www.korbsaipraifah.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=183.0;attach=1569;image)

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9132
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:26:56 PM
อช.ป่าหินงาม มีอะไรที่ทุ่งกระเจียว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:30:59 PM
ที่หน้าผาสุดแผ่นดิน กับเพื่อนๆ ขอบสายปลายฟ้า
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:45:11 PM
เพื่อนใหม่...
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 10:54:45 PM
ยังไม่เห็นดอกกระเจียวเลย มีแต่ภาพเพื่อนๆ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:02:18 PM
เจง..เพื่อนเดินป่า..น่ารัก และสุภาพมาก
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:10:03 PM
เพื่อนสาวคนสวย 
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:15:24 PM
ท่านชายสเตฟาน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:17:43 PM
จากลานจอดรถเราเดินวนมาด้านขวาเพื่อหามุมสงบถ่ายภาพ แต่ทว่า ไม่มีดอกกระเจียวสักเท่าไรเลยคะ รออีก สองสัปดาห์คงบานเยอะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:19:22 PM
กำลังบาน..เป็นคู่
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:20:08 PM
ความงามหดหาย..ดอกช้ำเหลือเกิน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:22:02 PM
สีชมพูอมม่วง..ที่มีทุกปี กับชนิดนี้ ตัดกับสีผืนหญ้าเขียวๆด้านล่าง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:24:34 PM
เห็นดอกกระเจียว..แล้วคิดถึงวันวาน..เวลานี้ ช่วงนี้ของทุกปี...กับสีสันที่เก็บภาพแล้วเก็บภาพอีก
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:26:36 PM
จากลานด้านขวาเราเดินตามถนนไปด้านซ้ายของทุ่งด้านบน..ป้ายที่ทำใหม่...จัดจ้านดีจริง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:35:00 PM
ด้านผาสุดแผ่นดินมองเห็นไกลมีแมลงน้อยๆ คอยต้อนรับ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 13, 2012, 11:39:34 PM
ด้านหน้าผาสุดแผ่นดิน จุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามราว 2 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 09:52:48 PM
จากเส้นทางด้านขวาและผาสุดแผ่นดิน ลั้นลากันอย่างสนุก
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 09:56:28 PM
ืชในวงศ?ขิง (Zingiberaceae)  เป?นที่รู?จักของชาวไทยกันมานาน ส?วนใหญ?ถูกนํามาใช?เป?น ผัก
เครื่องเทศ สีย?อม และสมุนไพร พืชสกุลขมิ้น (Curcuma)  เป?นพืชวงศ?ขิงสกุลหนึ่งที่เกี่ยว ข?องกับชีวิต
ประจําวันของชาวไทยเป?นอย?างมากโดยเฉพาะอย?างยิ่งขมิ้นซึ่งถูกนํามาใช? เป?นเครื่องเทศ และสีย?อมผ?า
กระเจียวก็เป?นพืชสกุลขมิ้นที่ชาวชนบทของไทยในภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือได?นํามาบริโภค
โดยใช?ดอกมารับประทานกับนํ้าพริก และกระเจียวส?มหรือ กระเจียวแดงก็เป?นไม?ดอกที่ผู?เดินทางผ?านถํ้า
ขุนตาลได?พบเห็นว?ามีชาวบ?านนํามาจําหน?ายในช?วง ฤดูฝน อย?างไรก็ตามพืชพื้นเมืองสกุลนี้ของไทยเริ่ม
เป?นที่รู?จักมากขึ้นในฐานะไม?ดอกเมืองร?อน ซึ่งเป?นที่ต?องการของตลาดโลก โดยไม?ดอกสกุลนี้ซึ่งกําลังได?
รับความสนใจก็คือกลุ?มปทุมมาและ กระเจียว

http://www.eto.ku.ac.th/
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 09:59:29 PM
ดอกจริงของพืชสกุลขมิ้นเป?นดอกที่ไม?มีก?านดอกมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ
กลีบดอก 3 กลีบ โดยกลีบดอก 1 กลีบเปลี่ยนรูปเป?นปาก โคนกลีบดอก
และกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป?นรูปกรวย หรือรูปหลอด โดยอาจมีกลีบรอง
ดอกด?วย ในบางชนิดดอกเป?นดอกสมบูรณ?มีเรณูซึ่งมีลักษณะคล?ายแป?ง
อยู?ในอับเรณูดันที่แตกตามยาว อับเรณูติดอยู?ที่ปลายก?านชูเกสรตัวผู?เล็ก
น?อย รังไข?ของดอกไม?สกุลนี้อยู?ใต?กลีบเลี้ยง ดอกของพืชสกุลขมิ้นจะอยู?
ในซอกของใบประดับส?วนล?างของช?อดอก ซึ่งมีลักษณะคล?ายถ?วย โดยแต?
ละใบประดับจะรองรับช?อดอกย?อย ๆ สั้น ๆ ซึ่งมีดอก 2 - 7 ดอก ดอก
ในช?อย?อยเดียวกันจะบานห?างกัน 4 - 6 วัน ทั้งนี้ดอกในใบประดับบริเวณโคนช?อจะบานก?อนดอกในใบ
ประดับบริเวณปลายช?อ จํานวนดอกที่บานในแต?ละช?ออาจมีเพียงดอกเดียวหรือมีหลายดอกต?อวันก็ได

http://www.eto.ku.ac.th
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:00:42 PM
ดอกจะเริ่มบานราว 6 นาฬิกา หรือช?วงที่ต?นพืชได?รับแสงแดดในตอนเช?า และพร?อมที่จะรับการ
ถ?ายละอองเกสรในเวลา 8 -  10  นาฬิกา เป?นส?วนใหญ? มีเพียงบางชนิดเท?านั้นที่ดอกบานในช?วงบ?าย
และพร?อมที่จะรับการถ?ายละอองเกสรในเวลาราว 16  นาฬิกา ปกติดอกในแต?ละซอกของใบประดับจะ
พัฒนาเป?นผลที่สมบูรณ?ได?เพียง 2  ผล เนื่องจากผลที่สมบูรณ?จะมีขนาดใหญ?เกือบเต็มถ?วยซึ่งเกิดจาก
การเชื่อมกันของใบประดับทําให?ผลสามารถเบียดกันอยู?ได?เพียง 2 ผล ผลมีทรงกลมขนาดต?างกันขึ้นกับ
ชนิดและความสมบูรณ?ผลมี 3 ช?อง ภายในมีเมล็ดรูปร?างและขนาดคล?ายเมล็ดองุ?น ด?านปลายแหลมของ
เมล็ดมีเยื่อบางสีขาวมีลักษณะเป?นแฉกหลายแฉกติดอยู? เมล็ดมักมีการพักตัวเหมือนกับการพักตัวของ
เหง?า
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:02:29 PM
สําหรับไม?ดอกกลุ?มปทุมมา ได?แก? ปทุมมา (patumma)  ทั้ง 2 ชนิดคือ
Curcuma alismatifolia และ C. sparganifolia บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก
นั้นมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาว แต?ปากมีสีม?วงนํ้าเงินซึ่งเป?นข?อแตกต?าง
อย?างเด?นชัดกับไม?ดอกกลุ?มกระเจียว อันได?แก?กระเจียวส?ม กระเจียวชมพู
กระเจียวโคม และกระเจียวชมพูช?อยาว เนื่องจากไม?ดอกกลุ?มกระเจียวมีกลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกสีขาวหรือเหลือง โดยปากมีสีขาวหรือสีเหลือง นอกจากนี้ดอกของกลุ?มกระเจียวยังบานไม?ผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลี้ยงค?อนข?างกว?าง จึงทําให?ดอกบานมีลักษณะคล?ายถ?วย ส?วนดอกของ
กลุ?มปทุมมานั้นบานผึ่งผาย กลีบดอกและกลีบเลี้ยงแคบ ดอกจึงบานได?เต็มที่ ดังนั้นลักษณะการบาน
ของดอกและสีของปากจึงเป?นสิ่งที่ใช?แยกไม?ดอก 2 กลุ?มนี้ได?เป?นอย?างด
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:03:57 PM
ในกรณีของปทุมมาซึ่งมีอยู? 2 ชนิด ซึ่งมีลักษณะคล?ายกันมากนั้น C. alismatifolia มีสันนูนหรือครีบ
สีเหลือง 1 คู? ตามความยาวของปาก ซึ่ง C. sparganitolia ไม?มีลักษณะของปทุมมาโดยทั่วไปคือ ก?าน
ช?อดอกยาวกว?าความสูงของทรงพุ?ม ใบประดับด?านล?างจํานวน 7 -  10  ใบ มีสีเขียว โดยอาจมีสีชมพู
แต?มบริเวณด?านข?างเล็กน?อย ดอกจริงมีในซอกของใบประดับส?วนล?างของช?อเท?านั้น ใบประดับชนิด
coma ซึ่งมีจํานวน 6 - 15 กลีบ มีสีขาว ชมพูม?วงแดง หรือ ม?วงนํ้าเงิน ปลายใบประดับชนิด coma มัก
มีสีเขียว และอาจจะปลายโค?งเข?าสู?แกนก?านช?อหรือปลายโค?งออก อนึ่ง C. alismatifolia  ซึ่งปทุมมาที่
นิยมปลูกกันนั้นได?ถูกนําไปตั้งชื่อว?า C. sharome ในบางประเทศนัยว?าเพื่ออําพรางแหล?งกําเหนิด
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:05:02 PM
บัวลาย บัวขาว และเทพรําลึก เป?นพืชขนาดเล็ก มีพุ?มสูงราว 30
- 40 เซนติเมตร ช?อดอกยาว ใกล?เคียงกับความสูงของทรงพุ?ม บัวลาย
มีใบประดับที่มีสีทั้งช?อ โดยกลีบมีสีชมพูและมีลายสีนํ้าตาลเป?นแถบตาม
แนวยาว บัวขาวมีใบประดับชนิด coma  สีขาวล?วนเรียงกันแน?นบริเวณ
ปลายช?อ ขณะที่ใบประดับมีสีเขียวล?วน ส?วนเทพรําลึกมีใบประดับสีเขียว
โดยอาจมีแต?มสีชมพูถึงแดงด?านข?างและใบประดับชนิด coma  ของเทพ
รําลึกมีสีขาวโดยมีแต?มสีเขียวที่ปลายกลีบ ทั้งนี้ใบประดับของบัวลาย
และเทพรําลึกมักเรียงเป?นแถวชัดเจน 5 - 6 แถว ขณะที่ใบประดับของ
ปทุมมาและบัวขาวเรียงวนไม?เป?นแถวชัดเจน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:07:08 PM
ที่หน้าผาสุดแผ่นดินมีอะไร
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:08:03 PM
บางคน บางคู่ ยืนอยู่ปลายฟ้า..อาจมองหาสิ่งที่เทียมกัน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:08:40 PM
ชาใครหนอ..............
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:09:55 PM
หน้าผา..สุดแผ่นดิน..ชะง่อนผาที่สวยงามแข็งแรง จุดเด่นคล้ายผาหล่มสัก..ภูกระดึง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:12:02 PM
เจ้าได้แต่ป้วนเปี้ยนไปมา อยากเดินไปเก็บภาพแต่สายลมพัดพา กลัวอ๊ะ :sleepy:

กว่าจะไปได้หลายท่าเชียวแกร
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:13:20 PM
แล้วก็เปลี่ยนกัน...เธอเก็บภาพบ้าง ฉันเก็บภาพบ้าง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:14:18 PM
เห็นสีเขียวตรงซอกนั้น..มีอะไร  มีสีเขียวของใบไม้ที่ถูกลืมตามตรอกซอกมุม
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:20:10 PM
เก็บภาพหมูภูเขาบ้าง...ยืนจนเหนื่อยเมื่อไรจะถ่ายภาพสักทีวะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:21:51 PM
ลีลาตากล้อง อ้ายก๊อกอ๊ะ ทริปนี้เก็บภาพมา..เอากล้องมาเที่ยว เห็นหมูนั่งหง่าว..จนเหนื่อย
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:23:47 PM
ลัดเลาะไปตามเส้นทาง เล็กๆ เพื่อตัดออกป่าหินงาม ด้านข้างเป็น..แนวหน้าผา...ลมเย็นมาก เดินไปเก็บภาพไป ลูกหว้าก็เดินตามไป..
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:29:11 PM
เส้นทางบ้างก็มืดครึ้ม บ้างก็สว่างรำไร เผยให้เห็นแนวพรรณไม้บ้างตามทาง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:30:40 PM
เจ้าเดินวนเปลี่ยนมุมมานิดหน่อย...ก็ได้แสงจากพระอาทิตย์สาดส่องให้สว่างบ้าง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:35:04 PM
หินงามสะท้าน..อยู่ตามไหล่ทาง บ้างก็เป็นที่พักพิงให้คนเดินผ่านไปมา อย่างเจั้า บ้างก็เป็นซอกหลืบมุม..สำหรับแมลงและพรรณไม้
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:46:30 PM
ตรงกับแนวหน้าผาไปตามเส้นทางเรื่อยๆ ลมเย็นดีคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 10:55:48 PM
ดอกเข้าพรรษา

เมื่อฤดูกาลเข้าพรรษาเวียนมาถึง ดอกไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งผลิดอกบานสะพรั่งข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บอกว่าเป็นพืชในตระกูลขิง  มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Globba winitii ? White Dragon?

นอกจากนั้นยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น ขิงหญิงเต้นรำ หญิงเต้นรำ

จะออกดอกในช่วงเข้าพรรษา หรือต้นฤดูฝน จึงเป็นที่มาของชื่อ ดอกเข้าพรรษา ก็เพราะมีลักษณะของกลีบดอกและเกสรดูคล้ายกับตัวหงส์ที่กำลังเหินบินด้วยท่าทางที่สง่างาม

ในทางพฤกษศาสตร์ดอกเข้าพรรษาเป็นพืชตระกูลขิง พบได้ทั่วไปในประเทศไทย พม่า และเวียดนาม มักพบในป่าร้อนชื้น ชอบขึ้นใต้ร่มไม้แดดรำไร
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 21, 2012, 11:08:59 PM
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaempferia galanga Linn.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ : ่ว่านหอม ว่านตีบดิบ เปราะ
หว่านตูมหมูบ (อีสาน)
ลักษณะทั่วไป : หว่านตูมหมูบ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้น คลุมดิน เป็นไม้ลงหัว ใบ อ่อนม้วนเป็นกระบอกออกมาแล้วแผ่ราบบนหน้าดิน ต้นหนึ่ง ๆ มักมี 1 ? 2 ใบ ทรงกลมโตยาว ประมาณ 5 ? 10 ซม. หน้าใบเขียว  มีกลิ่นหอม หัวกลมเหมือนหัวกระชาย ใบงอกงามในหน้าฝน แห้งไปในหน้าแล้วเกิดตามที่ลุ่มชื้นแฉะในป่าตงดิบ ขยายพันธุ์  โดยใช้ลำต้นใต้ดิน รสชาติ รสหอม
นิเวศวิทยา : ขึ้นตามดินหรือเกาะอยู่ตามโขดหิน ตามป่าใกล้ลำน้ำทั่วไป หรือป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณที่ชื้นแฉะ  ชุมท้องถิ่น เหนือ   อีสาน
ประโยชน์ :หว่านตูมหมูบ เป็นเครื่องเทศและเครื่องยา ใบสดเป็นผักจิ้ม น้ำคั้นจากใบและโคนใช้ป้ายคอ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ ใช้ล้างศีรษะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดรังแค สรรพคุณ  ดอกรสหอมร้อน แก้ตาอักเสบ ตาแฉะ สรรพคุณของ หว่านตูมหมูบ ขาวดอกรสหอมร้อน แก้เด็กนอนสะดุ้ง ร้องไห้ตาเหลือง
ทางอาหาร  ใบอ่อน  หัว  กินสด กับชุปหน่อไม้  ใบอ่อนนำมาใส่แกงอ่อมช่วยดับกลิ่นคาว  เช่นแกงอ่อม ทางยา  เข้ายาแก้โรคตับ มหานิยม การใช้สอยอื่น  น้ำคั้นจากหัวและใบ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:03:13 PM
บุ้งน้อยๆ กำลังก่อเกิดเป็นผีเสื้อแสนสวย
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:05:20 PM
แนวต้นไม้..ที่สูงด้านนี้ คิดถึงป่า คิดถึงวันวาน...อยากแบกเป้
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:06:24 PM
ไข่ของอะไรนะ...บนปลายไม้...
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:10:15 PM
เจ้าบุ้งน้อยๆ..อีกชนิด
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:13:36 PM
อวัยวะในร่างกายตั๊กแตน ตั๊กแตนจัดเป็นองัยวะชนิดหนึ่ง สามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไป ร่างกายของตั๊กแตน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีหนวด 1 คู่ มีขา 3 คู่ อยู่ที่ส่วนอก มีขาหลังขนานใหญ่ที่แข็งแรง สำหรับกระโดด มีปีก 2 คู่ สำหรับบินตั๊กแตนหายใจโดยใช้ท่อลมเป็นท่อแทรกอยู่ทั่วตัว มีรูหายใจด้านข้างๆ มีถุงลม เก็บอากาศหายใจสำหรับบินที่สูงๆ

http://www.thaigoodview.com
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:20:44 PM
ก้มๆมองๆ เห็นอีกตัวคนเดินผ่านไปมาเริ่มงง ทำอะไรเจ้า..เพื่อนๆเดินไปกันนานแล้ว...แต่เจ้ากับลูกหว้ายังคง..อยู่ตรงนี้
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:23:02 PM
เดินไปมาแทบผงะ..กิ้งกืออะไรตรงนี้...มีเยอะมากคะบนต้นไม้
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:27:07 PM
กล้วยไม้...ยังพอมี..แต่ไม่มีดอกเลยคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:32:58 PM
 :cajole:  ชอบมากคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:34:07 PM
มองไกลๆ ด้านนี้ก็มีคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:35:18 PM
เดินไปด้านหน้า...มีแนวเริ่มต้นของหินงามๆ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:35:57 PM
ชอบแบบนี้มากๆคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:37:55 PM
้เืดินพ้นแนวซอกถนนเล็กๆตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ...เราพบกับทุ่งกระเจียวใหญ่....
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:39:47 PM
ท่านชายสเตฟาน...ยอดขมองอิ่มของพวกเราเดินนำหน้าไปก่อนคงเบื่อเจ้าเก็บภาพด้านนี้
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:43:14 PM
ผู้คนเดินผ่านไปมาตอนเจ้านั่งเก็บภาพตรงนี้ ชายเตและเพื่อนเดินออกไปนานแล้ว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:44:56 PM
บ้างก็อยู่เป็นคู่บ้างก็อยู่โดดเดี่ยว..คงเหงาเน้อ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:47:38 PM
นานๆจะเห็นชายเต...จับกล้อง นึกว่าจะพามาเที่ยวอย่างเดียว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:52:11 PM
นั่งด้านนี้...เห็นแต่..ผู้คนเดินผ่านไปด้วยเสียงร้องเพลงบ้าง  ชื่ชมดอกกระเจียวบ้าง ครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวกันบ้าง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:55:08 PM
ดอกกระเจียวบานแล้ว....
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:56:52 PM
มุมด้านนั้น..ก็ดูงาม...ยังไม่ค่อยมีแต่สัปดาห์นี้บานเต็มทุ่งแล้ว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:58:18 PM
มาเป็นแพ็คคู่...
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 09:59:07 PM
มาแพ็คเดี่ยว

หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:00:39 PM
ด้านมุมนี้ก็ชอบมากคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:01:50 PM
ด้านนี้...ดอกบานแล้ว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:03:33 PM
ดอกทีแย้มบาน....
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:04:48 PM
ชอบภาพคนที่แบกกล้องถ่ายภาพจังคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:06:04 PM
ด้านมุมสำหรับเก็บภาพ...ด้านนี้อินเทรนด์มากคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:07:42 PM
ป้ายศึกษาธรรมชาติ..ที่เห็นทุกปี...ขอบคุณนะคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:08:25 PM
สีเขียวสีที่ล้ำลึก..เจ้าชอบมากคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:09:50 PM
แอบเล็ง แอบยิง ศัตรู
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:11:30 PM
ลูกหว้าแอบมองคะ  งานนี้วันเปิด..เขาอนุญาติให้เข้าได้แต่ต้องดูแลให้ดี เลยกลายเป็นหมากระเป๋าเลยคะ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:13:01 PM
เด็กในความครอบครองคะ...
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:14:17 PM
มุมด้านนี้...ใกล้เวลาต้องจากไปแล้ว
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:16:13 PM
หงิงงงงงงงงงงงงงง
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:17:35 PM
บนเส้นทางสานฝันแห่งนี้...ไม่ว่าจะกี่ปี..ก็งดงามเสมอ
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:19:10 PM
บนเส้นทางที่ตามหา..มีอะไร...มีความรู้สึกเงียบงัน..มีมิตรภาพที่ดี.."เพื่อน" ที่ไม่ทิ้งกัน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:20:14 PM
เหมือนตะวัน..ที่ไม่ทิ้ง...ทุ่งกระเจียว....
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ มิถุนายน 22, 2012, 10:23:40 PM
ขอบคุณ อช.ป่าหินงาม...
เม..เพื่อนขับรถที่เยี่ยมมาก
เหมียวเพื่อนที่แสนดี..ที่ไม่ลืมกัน..
ชายเต
เก้และเจง
วินเซ้นส์..
ป้อม
เจ้านางและลูกหว้า
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: demon7qs ที่ กรกฎาคม 07, 2012, 04:48:34 PM
สีเสื้อของสเตฟานเล่นเอาดอกกระเจียวเหี่ยวไปเลย น่าจะนัดกันใส่สีให้ครบทุกคน
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: demon7qs ที่ สิงหาคม 18, 2012, 08:33:16 PM
เก็บภาพหมูภูเขาบ้าง...ยืนจนเหนื่อยเมื่อไรจะถ่ายภาพสักทีวะ

กลัวหินหักจังเลย :frightful:
หัวข้อ: Re: ปลายฟ้า ณ ทุ่งกระเจียว ชัยภูมิ
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ สิงหาคม 22, 2012, 09:24:30 PM
สะพานหักไปหลายช่องเลย...หมูเดินผ่าน