Welcome, Guest. Please login or register.

Registration Agreement

เงื่อนไขไม่มีอะไรมาก แค่.....

1. ช่วยกันรักษามารยาทของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. งดเว้นข้อความที่จะก่อให้เกิดการขัดแย้งจนนำมาสู่ความแตกแยก
3. การเมืองเหน็บได้บ้างแต่อย่าถึงขั้นทะเลาะรุนแรงแยกสีแยกกลุ่ม
4. งดเว้นการวิจารณ์เรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อจิตใจของคน เช่น ศาสนา พระมหากษัตริย์หลังจากสมัครแล้วให้ไปเช็คเมล์ตามที่ได้สมัครไว้   แล้วกดลิงค์เพื่อยืนยันตัวตนปล. เวบนี้รักในหลวง