ขอบสายปลายฟ้า

รีวิว การเดินทาง => ท่องเที่ยวเมืองไทย => อุทยานแห่งชาติ => ข้อความที่เริ่มโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 07:35:42 PM

หัวข้อ: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 07:35:42 PM
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1041

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.วัฒนานคร อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาพนมดงรัก

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพืชพรรณไม้หลายชนิด ประกอบไปด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า เหมาะสมที่จะรักษาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยในด้านป่าไม้ สัตว์ป่า ด้านการท่องเที่ยว จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน กลุ่มน้ำตกแควมะค่า กลุ่มน้ำตกถ้ำค้างคาว ภูเขาเจดีย์ ฟอสซิลไดโนเสาร์ แหล่งดูนกน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง แหล่งดูผีเสื้อ จนได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งดูผีเสื้อแห่งภาคตะวันออก การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติปางสีดา จากสถานีขนส่ง จังหวัดสระแก้ว ถึงที่ทำการอุทยาน ฯ ระยะทางประมาณ 27 กม. ปัจจุบันได้รวมผืนป่า 5 ผืนป่า ประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปางสีดา ทับลาน ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 3.8 ล้านไร่ เรียกว่า ?ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่? และได้ประกาศเป็น ?มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย? เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:10:29 PM
อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกผาตะเคียน น้ำตกแควมะค่า จุดชมวิว โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลกๆ

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1041
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:11:42 PM
หน่วยงานในพื้นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.1 (แก่งยายมาก)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.2 (คลองหมากนัด)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.3 (โคกสัมพันธ์)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.4 (ด่านตรวจ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.5 (ห้วยน้ำเย็น)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.6 (ช่องกล่ำบน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.7 (คลองเกลือ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.8 (พระปรง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.9 (เขห้วยชัน)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.10 (วังครก)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ปด.11 (เขาทะลาย)
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:13:15 PM
ลักษณะภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติปางสีดาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของลำห้วยหลายสายที่ไหลรวมเป็นแม่น้ำบางปะกง โดยลักษณะของพื้นที่จะมีความลาดชันจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ เมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ำฝนจากเทือกเขาไหลลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความลาดชันค่อนข้างสูง
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:14:30 PM
การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์
1. จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 256 กิโลเมตร จากอำเภอเมือง โดยสารรถประจำทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3462 สายสระแก้ว - บ้านคลองน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติปางสีดา
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:15:50 PM
เดินทางโดยรถไฟ
2. สายตะวันออก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ เที่ยวแรกออกเวลา 06.00 น. เที่ยวสองออก 13.00 น. ถึงสถานีรถไฟสระแก้ว แล้วนั่งรถโดยสารจากอำเภอสระแก้วถึงที่ทำการอุทยานฯ
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:16:11 PM
(http://park.dnp.go.th/dnp/ptamap/1041map080611_115709.jpg)
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:17:41 PM
จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 25ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกในเวลาเย็นสามารถมองเห็นภูมิประเทศป่าไม้และทิวเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม การเดินทางไปจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 25 สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากที่ทำการอุทยานฯไปตามเส้นทางสายความมั่นคง จนถึงกิโลเมตรที่ 25 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางรถยนต์ในปัจจุบัน
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:18:12 PM
(http://park.dnp.go.th/dnp/ptaarea/1041area150611_95753.jpg)
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:19:43 PM
กิจกรรมดูผีเสื้อ อุทยานฯ มีผีเสื้อหลากหลายชนิด มีประมาณ 400 ชนิด ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองผีเสื้อแห่งป่าตะวันออก จะมีผีเสื้อมากในระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม ของทุกปี สามารถดูได้ที่จุดดูผีเสื้อห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1 กิโลเมตร ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่มีฝนตกชุกอาจพบเห็นผีเสื้อได้น้อยทั้งนี้การพบเห็นผีเสื้อขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเป็นวันที่มีอากาศโปร่งอาจพบเห็นผีเสื้อได้เป็นจำนวนมาก
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:21:34 PM
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- บริเวณกางเต็นท์
- ร้านค้าสวัสดิการ
- บ้านพักรับรอง
- บริเวณลานกางเต็นท์
ร้านอาหาร - ร้านค้าสวัสดิการ
อื่นๆ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1041
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:24:09 PM
ณ ปด. 5  ขึ้นไปชมจุดชมวิวก่อนพระอาทิตย์อัสดง  อากาศเริ่มเย็นจับใจ....ก่อนตะวันจะลับฟ้า
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:28:27 PM
น้ำตกเล็กๆ...ปด.5
หัวข้อ: Re: อุทยานแห่งชาติที่ 41 ปางสีดา สระแก้ว
เริ่มหัวข้อโดย: Jaownang ที่ ตุลาคม 18, 2013, 08:30:24 PM
ครั้งแรกกับอช.ปางสีดา มาเรียนถ่ายภาพ...ป่านนี้ยังไม่ถึงไหนเลยคะ