Welcome, Guest. Please login or register.

ผู้เขียน หัวข้อ: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย  (อ่าน 46730 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 05:06:53 PM »
       
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเสด็จขึ้นไปเยี่ยมราษฎรบนดอยต่าง ๆ ทรงพบเห็นสภาพความแร้นแค้น และยากไร้ ของชาวเขา ที่ดำรงชีพอยู่ด้วยการปลูกฝิ่น และถางป่า เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ไม่มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง โยกย้ายไปเรื่อย ๆ ป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายเป็นจำนวนมาก
สิ่งที่พระองค์ทรงพบเห็นในครั้งนั้น ทำให้พระราชทานแนวพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งโครงการหลวงขึ้นในปี พ.ศ.2512 เพื่อพัฒนาเกษตรบนที่สูง ลดการปลูกฝิ่น และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

http://www.royal.mju.ac.th/

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 05:08:21 PM »
โดยมีพระประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
"เรื่องที่จะช่วยชาวเขา และโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ให้กับเขาเอง

จุดประสงค์อย่างหนึ่ง คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร สามารถมีความรู้พยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝิ่น และค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งคือชาวเขาตามที่รู้ เป็นผู้ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราสู่หายนะได้ที่ถางป่า และปลูกโดยวิธีไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขาก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี อยู่ดี กินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ ถ้าสามารถทำโครงการนี้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง และสนับสนุนนโยบายจะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป และยั่งยืนมาก"

http://www.royal.mju.ac.th/

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 05:12:45 PM »
พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 ถึงเหตุผลที่ว่าทำไมต้องช่วยชาวเขา เปรียบเสมือนนโยบายสำคัญของโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นโครงการแรกของโลก ที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มตัวหลังจากนั้น

จากโครงการเล็ก ๆ ที่มีคนทำงานในระยะเริ่มแรกไม่กี่คน เริ่มขยายใหญ่และกว้างขวางขึ้น มีหน่วยงาน กรม กองต่าง ๆ ของรัฐบาล อาสาสมัครผูเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาช่วยกันทำงาน ประสานงานกันมากขึ้น จึงมีพระราชดำริจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงขึ้นเมื่อปี 2535 เพื่อให้เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ มีระบบการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 05:18:33 PM »
คณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการหลวงภาคเหนือ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่ชาวไทยภูเขาในฐานะอาสา สมัคร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ในระยะแรกต้องทำงานแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนที่สูงยังมีไม่มากพอ ต้องอาศัยการทดลองเรียนรู้ทั้งด้านการเกษตร และการดำเนินชีวิตร่วมกันกับชาวไทยภูเขา ต่อมาจึงได้มีโครงการวิจัยบนที่สูงควบคู่กับงานส่งเสริมอาชีพเกษตร

ผลจากความสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ทำให้ได้รับรางวัลแมกไซไซสาขา International Understanding เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 และรางวัลโคลัมโบแพลน จาก The Colombo Plan : Drug Advisory Program (DAP) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในเชิงสร้างสรรค์เป็นผลสำเร็จ เมื่อปี 2546 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา


http://www.royal.mju.ac.th/

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:03:44 PM »
 วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทำลายป่าต้นน้ำโดยราษฎรชาวเขา และส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน
เพื่อจัดให้ราษฎรชาวเขาเลิกโยกย้ายที่ทำกิน และการทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย และให้รู้จักอยู่เป็นหลักแหล่งโดยดำเนินการจัดหาพันธุ์พืชที่ทดสอบแล้วว่าสามารถปลูกได้ในสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เป็นถิ่นที่อยู่ของราษฎรชาวเขา อีกทั้งเป็นพืชที่สามารถทำรายได้สูงเท่ากับฝิ่นหรือมากกว่า
เพื่อดำเนินการฝึกอบรมราษฎรชาวเขาให้เข้าใจหลักวิชาการเกษตรที่สูง รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์
เพื่อดำเนินการทดลองวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์ให้ราษฎร เพื่อนำไปปลูกและเลี้ยง เพื่อเพิ่มพูนรายได้ โดยทำการศึกษาในด้านการขนส่งและภาวะตลาดด้วย
เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษา อนามัย และการวางแผนครอบครัวแก่ราษฎรชาวเขา

http://www.royal.mju.ac.th/

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:10:00 PM »
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร

           เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์ฯ ชมแปลงสาธิต พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และสมุนไพรและแปลงของเกษตรกร เช่น ไร่ส้ม ไร่ข้าวโพดหวาน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางโบราณประวัติศาสตร์

           เที่ยวชมดอยตำนานประวัติศาสตร์ดอยช้าง ดอยงู ร่องรอยป้อมปราการสมัยโบราณบนยอดดอย วิวดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ วิวเทือกเขาดอยนางนอน ชมภูเขาล้างทองบ่อที่ตำนานเก่าแก่สมัยโบราณที่บ้านเขาสะโงะ ชมทะเลหมอกในยามเช้า วิวสายน้ำโขง ประเทศลาวและพระธาตุเขานางคอย ลงเรือชมน้ำโขงประเทศพม่าและประเทศลาว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองที่นับถือพุทธศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของอาข่าและศึกษาพิพิธภัณฑ์อาข่าประเพณีปีใหม่ (กินวอ) พิธีกรรมไล่ผีร้าย งานศิลปะการเย็บผ้าอาข่า งานฝีมือของที่ระลึกต่างๆ ชมพิพิธภัณฑ์อาข่า

ของฝาก

 - หัตถกรรมชาวบ้าน อาทิ กระเป๋า หมวก
- ชุดประจำเผ่า

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:16:55 PM »
ที่พัก + ร้านอาหาร

- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ จำนวน 2 หลัง รองรับได้หลังละ 16 คน ราคาหลังละ 1,000 บาท
- เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 50 บาท/ถุง/คน กรณีนำเต็นท์ไปเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/คน/คืน
- ภายในศูนย์ ไม่มีบริการ แต่มีแม่ครัวบริการปรุงอาหาร (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน)

การเดินทาง

           จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด-เวียงป่าเป้า-แม่สรวย เข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอำเภอเมืองเชียงราย เลี้ยวขวาเข้าที่อำแม่จัน ตามทางหลวงหมายเลข 1016 กระทั่งถึงอำเภอเชียงแสน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1209 ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ถึงกม.18 เลี้ยวซ้าย 6 กม. ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯประมาณ 265 กม. หากมาจากกรุงเทพฯ สามารถให้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภทหรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายเชียงใหม่-เชียงแสน

ภาพ - จุดชมวิวดอยสะโง๊ะ

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 06:25:48 PM »
หมู่บ้านชาวเขาดอยสะโง๊ะ(ชนเผ่าอาข่า หรือ อีก้อ)
          เป็นชื่อหมู่บ้านๆ หนึ่ง เป็นชนเผ่าอาข่า(อีก้อ) ที่อพยพมาจากประเทศจีนและพม่า ซึ่งเป็นชนเผ่าที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ โดยปัจจุบันได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อาข่า เพื่อเป็นให้ลูกหลานยังคงเห็นการดำรงชีพที่ผ่านมา และก่อให้เกิดใจรักในชนเผ่าของตนเอง จากสภาพความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาในอารยธรรมอาข่าแล้ว บนดอยสะโง๊ะยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ เป็นสถานที่ทดลองและส่งเสริมอาชีพแก่ชาวเขา มีพืชพันธุ์ที่น่าศึกษาและได้สัมผัสบรรยากาศแห่งขุนเขาอันเป็นธรรมชาติ


วันนั้น... หัวใจเดี่ยวๆ กับเพื่อนรู้ใจกุหลาบพันปี การเดินทางที่เพื่อนๆไม่ว่างก่อนจะไม่มีแรงเดิน  เราสองคนไปตามวิถีทางแห่งแบ๊คแพ็ค เชียงแสน ผ่านร้อนหนาว บนรถทัวร์ ลงรถแดง ไปรถเขียว ก่อนจะมาลงที่หอฝิ่นใกล้สามเหลี่ยมทองคำ คิดว่าจะได้ดูหอฝิ่นได้ดูจริงๆ

เดินแบกเป้กันเข้่าไปอย่างพะรุงพะรัง ถึงด้านในอาคารที่ทัวร์มาลง พนักงานถามว่าพี่เป็นไกด์ พี่พาลูกทัวร์จากที่ไหนมาคะ 
บางคนบอกว้่า พี่มาอีกแล้ว.. เป็นงง..เคยมาซะที่ไหนครั้งแรกเลยโมเมไป เรื่อย แถมได้ลดค่าเข้าอีกต่างหาก

ชื่นชมพิพิธภัณฑ์แล้วสี่โมงเย็นได้เวลาไปสามเหลี่ยมทองคำ แต่จะไปอย่างไร ด้านหน้าไม่มีรถประจำทาง โบกไปไม่มีใครจอดรับสักคัน

ได้น้องที่ทำงานในหอฝิ่น  ขับสองล้อออกมาแล้วบอกว่าีผมไปส่งได้พี่ สวรรค์ส่งพระเอกมาเกิด

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:05:01 PM »
หอฝิ่นและอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่นและอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่นและอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ห่างจากอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร ตัวอาคารล้อมรอบด้วยสวนอันสวยงาม เป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฏหมายและผลกระทบของการเสพติดฝิ่น อีกทั้งยังทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อฝิ่น สารสกัดจากฝิ่นในรูปแบบต่างๆ และยาเสพติดอื่น ๆ

หอฝิ่นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในระยะทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี, ศุกร์-เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 10.00-15.30 ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป ต่างชาติ 300 บาท คนไทย 200 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 50 บาท (เฉพาะคนไทย)เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรี

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:08:00 PM »
สามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ อยู่ห่างจากอำเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ
ทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงบริเวณนี้มีความงดงามโดยเฉพาะยามเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกด้านฝั่งพม่า และลาว นักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรือประมาณ 300?400 บาท นั่งได้ 6 คน
ถ้าต้องการนั่งชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงไปไกลถึงเชียงแสนและเชียงของ ก็สามารถหาเช่าเรือได้ แต่ค่าเรือขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ไกล นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องแม่น้ำโขงไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิบสองปันนา คุนหมิง สามารถติดต่อกับบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้
หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้างของสามเหลี่ยมทองคำบริเวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยู่ริมแม่น้ำโขง

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:24:25 PM »
ด้านหน้ามี...บรรยากาศนักท่องเที่ยวด้านหน้ากับทัวร์ที่นำมาลง เดินกันผ่านไปมาดูคึกครืั้น บ้างก็มีเด็กๆ แต่งชุดชาวเขา..บางทีก็ให้นักท่องเที่ยวลูบฆ้องใหั้เสียงดังก็ยืนมองไปคะ

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:33:59 PM »
ถึงสามเหลี่ยมทองคำให้ค่ารถเป็นสินน้ำใจน้องที่มาส่ง คนละ 40 บาท  แล้วก็เดินไปทานอาหารที่ยังไม่ตกถึงท้อง กันตั้งแต่เช้า..ได้เวลารถที่โครงการหลวงออกมารับ ครั้งแรกคิดว่าคงไปไกลกว่านี่แต่ที่ไหนได้ เส้นทางหมู่บ้านหลังตลาดสามเหลี่ยมทองคำนี้เอง..เลี้ยวขวาเข้าไปผ่านทุ่งนาแห้งๆ ผ่านเทือกสวนไร่นา ขุนเขาเพียง 7 กม.ก็ถึงโครงการหลวงดังภาพด้านบน

เมื่อถึงโครงการหลวงบรรยากาศเงียบๆ เบาๆ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการหลวง...น่ารักๆ ต้อนรับอย่างเงียบๆ

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:46:52 PM »
ใกล้ค่ำ หน.โครงการพาเดินชมรอบๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 09:56:03 PM »
อากาศที่เย็นลง  หน.โครงการเปิดบ้านพักให้เราแต่เราขอนอนเต้นท์ที่แบกมาด้านหน้าบ้านพัก...ความเหนื่อยทำให้คุยกันจนหลับไปกับเช้าวันใหม่

ออฟไลน์ Jaownang

 • JaowNang ที่ขอบสาย ปลายฟากฟ้า
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,622
  • www.Stone4soul.multiply.com
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Chrome 26.0.1410.64 Chrome 26.0.1410.64
Re: โครงการหลวง..ดอยสะโงะ เชียงราย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 10:03:03 PM »
เนื่องจากที่นี่ทำให้เราไม่มีรถสำหรับเดินทางไปไหนเรากินแต่อาหารที่เตรียมมา ออกไปเดินเข้าหมู่บ้านอาข่าด้านบนใกล้ๆ ไม่มีแม้ร้านอาหารเล็กๆนอกจากร้านค้าเหมือนของชำ บ้านที่ถูกปิดเปิดไว้แค่บานเล็กๆ ชาวอาข่าที่ไม่ได้พูดภาษาภาคกลาง หรือภาษาเหนือ บ้างก็ยืนมอง บ้างก็ไม่ได้สนใจ กลิ่นความเป็นชาวอาข่าคุกรุ่น กาแฟยามเช้าทำให้เราสดชื่นนิดหน่อย และเริ่มเดินไปยังด้านบนดอยสะโงะ

เส้นทางร้อนจัดไม่มต้นไม้ให้พักพิง แต่ด้วยความอยากรู้ อยากเห็น อยากศึกษาเลยเดินไปตามเส้นทางเกือบ 3 กิโลด้านบนมองเห็นโครงการหลวงด้านล่างเล็กไปถนัดตา นี่เดินหรือปินเขากันนะ